Re: Re: Re: Re: Re: IPC

udo | 13.05.2014

Muži a ženy majú v princípe inak postavenú algoritmiku spracovávania inFormácii.
Súvisí to s objektívne dlhodobo mierne odlišnými úlohami pohlaví vo vzťahu k výchove detí, celospoločenským záležitostiam, preferovaniu jednotlivých spôsobov myslenia, častí mozgu a atď.

Ideálne fungujú oba moduly v tandeme, lebo si môžu navzájom dopĺňať svoje frekvenčné pásma. (Viď základné mechanizmy frekvenčnej analýzy socionaturálnych javov)

KSB/DVTR je v tejto forme nakódovaná lexikálne.
T.j. ide o znakovo-hláskovú abstrakciu a myslenie žien je štatisticky dominantnejšie v spojito-emocných informačných pásmach. Umenie, obrazy, hudba, filmy, básne.

Muži väčšinou lepšie "zaostrujú"(diskretizujú).
T.j.najširší celok príčinno-dôsledkových súvislostí a okamžité abstrakcie.

Ženy sú viac doma v strednom pásme.
Napr. +- 2 týždne v ktorých operujú hlavne z dôvodu fyzického zabezpečenia dieťaťa.

Ide o masové štatistiky podliehajúce Gaussovej krivke.
Ľudovo: "Výnimky len potvrdzujú toto pravidlo".

Ak ale v týchto dlhodobých javoch prichádza k funkčnému posuvu, spoločnosť mutuje ako celok zvoleným smerom.

Tu prichádza otázka: Cui bono?..napr. ohľadom tzv. LGB agendy, umelých kvót na zastúpenie žien aj vo vyslovene logicky mužských rolách..
Cielená demotáž spoloCnosti tu v dejinách už neraz bola za konkrétnych cyklických situácii.

Na prachu a popole sa horiaci fénix snažil vždy vytvoriť znova to isté. Recyklovať dlhodobo nefunkčné. Pokiaľ sa podarilo zblbnúť dav bezpriezorný..

Přidat nový příspěvek