Re: Možná

Zdeny | 21.04.2014

To, že existuje takový článek není problém... problém je jak ochotně a bez kritického myšlení je částí populace přijat jako pravdivý (pak se divte účinnosti reklamy)...
Jste vysazen na odborníky, přesto si neodpustím poznámku k vašemu druhému odstavci... REB je souhrn technických a především režimových opatření. Historie od 2. WW nás učí, že od prvního nasazení nějakého opatření REB je krátká doba (průměrně několik měsíců) než opatření ztrácí účinnost... protivník vyvine protipostupy a opravná technická řešení. Jako typický příklad je nasazení Window (německy Duppel, v USA Schaff) britským letectvem ve 2. WW. První nasazení mělo za následek totální rozklad německé včasné výstrahy... ale po cca 5 měsících pracovalo německé navedení a výstraha v prostředí s tímto typem rušení už bez problémů. Ve studené válce měly RL prostředky států Varš. smlouvy zapečetěny frekvence a v míru se používaly pouze tři povolené. Radiové a RTZ jednotky se řídily tabulkami (tzv. "družice") a podle nich při přeletu družic vypínaly své prostředky, letecké rušiče SPS-141 používaly při výcviku programové kartridže s označením "Cvičné" aby nebylo možno zjisti ostré rušící programy... atd. atd. Exportní verze (dnes mimo Rusko, dřív mimo SSSR) jsou vždy nějakým způsobem osekané (to ale platí i pro NATO). Právě proto, že rozkrytí schopností radiových, RTZ a REB prostředků v míru dává v konfliktu velkou výhodu protivníkovi.
Takže ukázka schopností takového rozsahu by byla pro libovolnou stranu v míru kontraproduktivní... protivník by po analýze velmi rychle zavedl účinná protiopatření (jako vždy) a stát by musel investovat prostředky pro zavedení jiných způsobů REB

Přidat nový příspěvek