Re: Re: Re: Re: Vývoj

Powerslave | 23.03.2014

Netvrdím, že ne. Jenom tvrdím, že s postupem plynoucího času se v nekonečně dalekém momentu tento systém (špatný, nežádoucí - nemyslím jen aktuální) nebude schopen adoptovat bude muset zaniknout. Transformace, úprava, změny.... jenom odhaluje moment zániku.

Vývoj chápu jako proces posunu, který není prioritně kvalitativně zatížen. Pokud dojde k jeho útlumu a zastavení, tak přichází zániku.

Vyvíjet se lze pomocí obou cest. Zatímco ta "špatná" dovoluje pouze v podstatě oddalování (vývoj) jejího zániku pouze v časově podmíněné době než dojde ke zhroucení, ta "lepší" umožňuje vývoj v časově nepodmíněné době (udržitelnost).

GP a ať je to cokoliv si toho je vědom. Ostatně jeho existence může sahat do mnohem starší doby. Z tohoto hlediska se na to dívu tak, že si musí být vědom dlouhodobé neudržitelnosti (důkazem by mohl být pohled do dějin - doba působení určitých systémů se z hlediska jejich doby trvání zkracuje a to zásadně - klesá stabilita systémů). Pokus o světovládu je jedním z jeho cílů, ale určitě (nevěřím tomu) to není hlavním cílem. Světovláda totiž umožní pouze prodloužení jeho působení ale rozhodně nenabídne stabilitu.

Asi to už leze mimo téma, tímto se dostáváme do kapitoly jeho cílů o kterých nemám utvořený obraz (představu) - zatím pouze střípky .

Přidat nový příspěvek