Re: Re: Re: Vývoj

Vasiľ | 23.03.2014

"Řekl bych, že nevýhoda té "zlé" cesty je v udržitelnosti vývoje."
To je podľa mňa veľmi správny prístup - azda by som len veľmi málo doplnil:
Dobrá cesta vedie k správnemu vývoju - to je definícia dobra.
Správny vývoj systému je zase taký, pri ktorom sa ten systém komplexifikuje a zároveň sa tým aj ako stáva stabilnejším. Tj. v zjednodušenej predstave je veľmi komplexný systém tvorený obrovským množstvom prvkov medzi ktorými je ešte väčšie množstvo väzieb. Prerušením niektorých väzieb (napríklad každej desiatej) pod vplyvom nejakého vonkajšieho vplyvu potom neohrozí existenciu tohto systému ako takého - taký systém je preto stabilný. Ak by sme to isté spravili u jednoduchých systémov s menším počtom väzieb, mohlo by to viesť k celkovému rozpadu - čím viac väzieb (vyššia komplexnosť), tým väčšia odolnosť (stabilita = udržateľnosť).
Pre zjednodušenú predstavu:
Predstavme si rybársku sieť = 2D mriežku bodov a každý z nich spojený so štyrmi najbližšími susedmi - ak prestrihneme náhodne každé desiate spojenie medzi uzlami, sieť to prežije.
Teraz si predstavme iba 1D sériu bodov pospájanú v jednej línii - Každý uzol susedí len s dvoma susednými. Stačí prestrihnúť jediné spojenie a séria bodov sa rozpadne na dve.
Pre zjednodušenú predstavu.
Toľko asi trochu neučesaná definícia dobra :-)

Přidat nový příspěvek