Re: "hierarchické" zaradenie textu

Pe-tri | 23.03.2014

No nevím, naprostá většina začátečníků není schopna akceptovat myšlenku reálné existence řídící entity typu GP. Zde se jim (GP)skutečně podařilo vytvořit široký a úporný stereotyp o tom, že "satan (mimo křesťanství) neexistuje". Pro většinu ovcí platí, že svět je v pořádku/normálu s tím, že tento stav odpovídá přirozenému vývoji vědy, techniky a gramotnosti obecně. Takže až spíš 2.lekce, na úvod je nezbytné vysvětlit a vyargumentovat existenci a povahu činnosti entity GP a její příčino-důsledkový dopad na reálně "zavirovaný/cinknutý" stav společnosti. Dokud ovce nepochopí záměrně tristní a nepřirozený stav světa, dotud nebudou ani schopni ani ochotni přemýšlet nad dalšími konsekvencemi.
P.

Přidat nový příspěvek