Re: Vývoj

Vasiľ | 22.03.2014

Ja by som to povedal inými slovami - a uvidíme, či myslíme na to isté:
HNR možno v stých medziach (medze najmä v zmysle času/frekvencie) poohýbať a využiť aj na nekalé ciele. Zloduch, ktorí si je vedomý vlastností HNR a aspoň čiastočne rozumie jeho fungovaniu, je pri napĺňaní svojich nekalých cieľov omnoho úspešnejší ako naivný dobrák snažiaci sa meniť svet k lepšiemu bez toho, aby poriadne vedel, ako funguje - ako sa v ňom prejavuje "činnosť" HNR. (činnosť som dal so úvodzoviek, lebo činiť/konať môže iba niečo živé so slobodnou vôľou - chápete).

Vďaka tomu boli GP posledné tisícročia pomerne úspešní a preto je pre nich KOB/DVTR také nebezpečné - a v momente, keď sa začalo šíriť sa najviac prejavili tie mantinely v rámci ktorých ešte mohli poohýbať HNR vo svoj prospech - viď. zákon času + okrem toho mám na mysli najmä to, že čím je nižšia frekvencia nejakého deja, tým je ťažšie ukočírovať ho v rozpore s cieľmi HNR - už len preto, že za dlhší "čas" sa zákonite musí nakopiť viac chýb + problémy s kontinuitou riadenia procesov, ktorých trvanie presahuje mnoho generácií a pod.

Přidat nový příspěvek