Vývoj

Powerslave | 22.03.2014

Pokud jsem dobře pochopil část textu o VM (bohu,...), lze to chápat i takto?

Podporuje jakoukoliv tendenci (i tu objektivně defektní - špatnou, nedobrou pro mne jako člověka hledající rovnováhu - pokud je nabídnuta jenom jedna) - dá se tedy říct, že nezáleží ani tak na kvalitě (dobrá / špatná) cesta (způsob, cíl, záměr), jako na tom, že je něco nabídnuto - pohyb. Chápu to tak, že důležitý je nějaký směr (pohyb, vývoj), protože to, co se nehýbe, hnije a následně zaniká. Takže to, že nějaká cesta vývoje společnosti (nebo jedince, čehokoliv...) je, je důležitější a má vyšší prioritu, než to jaký ten vývoj je.

Polopatě (špatně, v extrémních rovinách) bych to chtěl ukázat na následujícím příkladu.

Máme 3 osoby. První je obyčejný člověk (chodí do práce, má rodinu, má své koníčky....), kterého lze považovat za dobrého (pomáhá lidem, snaží se ve vlastní rovině vzdělávat a posunovat...), pak tu máme drogového dealera, který "zničil" životy mnoha lidem, pár jich postřílel a ve své činnosti se posunuje dále (z uličního na člověka, který řídí "podsvětí" a tak dále... jeho činnost se rozšiřuje na další produkty - prostituce, obchod s lidmi...), takže ho lze považovat za špatného (zlého). Posledním člověkem je nezaměstnaný muž, pobírá sociální dávky, které propije nebo prosází. Nikdy se k ničemu neměl, nic ho nezajímá a jediné na co se zmůže je koupě další flašky a zapnutí televize doma, kde trávil naprostou většinu svého života. Celoživotně má problémy se zdravím a nedávno mu byla zjištěna rakovina.

První i druhá osoba prochází pohybem (vývojem) a neustále se nějak posunují. Každý po jiné cestě, ale na tom nezáleží. Oba se tedy vyvíjí (zatím). Poslední osoba žádný pohyb (vývoj) ve svém životě nekoná. Zahnívá a je otázkou času, kdy zanikne a bude odstraněn (zemře na "nemoc"). Nečinnost je totiž nežádoucí.

Tímto způsobem to chápu já. Je to samozřejmě špatně, nedostatečně popsáno, ale tvrdou podstatu to snad vystihlo a totiž - GP se bude dařit realizaci svých plánů protože je v pohybu. Až se objeví lepší koncepce, přestane být důležitou a pokud neotočí směr o 180 stupňů (což asi nehrozí, proč snažit o opak toho, co chci) a nepřizpůsobí se pohybu (vývoji), tak jednoduše uhnije a zanikne. Proto je důležité, kontrolovat (snažit se) život lidí, jinak by hrozil zánik jejich koncepce, protože by ji vystřídala lepší a vyspělejší.

Omlouvám se za nesrovnalosti, nesrozumitelnosti a jiné chyby. Mám poměrně problém interpretovat některé své informační toky. Připadá mi to, jako by byl jazyk a písmo nedostatečné při některých případech. Nejideálnější by bylo "poslat" obraz (myšlenku) .

Přidat nový příspěvek