Re: Re: Vyneseno z diskuse: klasifikace civilizací

Jill | 28.02.2014

"Tento svět je místem trvalého střetu sil zla a dobra a oč se bojuje, je duše – mysl každého z nás, pro co se každý sám za sebe rozhodne."
duchovní joga není o věřím- nevěřím, je o živote a Bytí, také meditace je v bdění / bedlení ve vědomí/Já jsem, vědomém bytí
ten"černý kocour"... je znečistená mysl každého neuvědomujícího se člověka - a skrze ni -mysl je proklet tento svět a svět vypadá tak proto, že "lidé" -nevědomí si sama sebe ale žijící v egu t.j. stotožňující se se svým tělem a myslí, žijí každý sám za sebe životem podsouvaným jim cizích myšlenek např. jako tato Vaše i s výkladem - proto se nedivím, že svět vypadá tak jak vypadá
citaci není třeba chápat odlišně - jeli psáno v Bibli "proklet", jenom je třeba to doplnit na současnou úroveň vyjadřování tak ŕekneme dnešním jazykem " jelikož nejsme si vědomí toho čím jsme skutečně, nemúžeme ani zjednat nápravu, tudíž sme za své činy odměněni/prokleti stavem dnešního světa"
proto cokoliv vymyslí nyní naše mysl za lepší a rozumější, ještě nemusí takovým i být - poučením se ze starých indických spisú, které jsou v konečném dúsledku Biblí duchovních lidí žijících zde na Zemi jsou radami, jak zabránit opětovnému sklouznutí do kruhu , z kterého není návratu/jenom se chodí pořád dokola a žije to samé/

Přidat nový příspěvek