Re: Re: Údel

Pe-tri | 26.02.2014

Ještě k tomu údělu. Ke zvážení dávám myšlenku, že to, na co bychom měli zde na Zemi coby lidé přijít nemusí být až tak úplně in-divi-duální a různorodé. Ale může to být - všem lidem společná - podstata právě toho, co se v budhismu nazývá "mája" a co v pojetí Ksb chápeme jako celospolečenské poměry skrytě, podprahově a zejména podvědomě, tedy matricově řízené ze strany reálné, protilidsky účelově nasměrované síly - GPP. Prostě vůbec odhalit iluzorní (nepřirozenou), ale ne v esoterickém, ale v každodenním, pragmatickém slova smyslu, povahu pozemské životní reality (zavirovaná biosféra). Samozřejmě cesty (osudy-úděly), jak osvobodit svoji mysl, což je snad jediný způsob jak tuto znásilněnou a prolhanou realitu prokouknout jsou již plně různorodé, tak jak je různorodý in-divi-duální život a jeho konkrétní předpoklady dané jednak zrozením do konkrétních poměrů (zděděnou návazností na širší život Duše) a druhak ochotou a vůlí každého jedince, svůj konkrétní život řídit. Samotné prokouknutí si pak už samo přitáhne do života osvobozeného jedince své objektivně zákonité konsekvence ve smyslu kauzálních změn životních okolností a tím i (ne)zvládnoutí tohoto sdíleného údělu/úkolu.
P.

Přidat nový příspěvek