Re: Údel

Lux | 26.02.2014

Ahoj .T,

ja osobne beriem slová osud a údel ako synonymá, ale nie ako deal...:)
Údel od slova niečo udeliť, dať ti úlohy na vykonanie niečoho v tvojom jedinečnom postavení, úlohe, predurčení na Zemi, na čo musíš osobne prísť sám alebo za pomoci blízkeho okolia, ktoré ťa lepšie pozná. Podľa toho potom prichádzajú tu už neraz spomínané spätné väzby, či už v podobe pozitívnych alebo negatívnych e-mócií. Emócií mocných, nie vždy však nápomocných. Esenciálnych zhustených energetických tokov, ktoré vyvierajú z podvedomia.

Netreba však osud (údel) chápať ako niečo dogmatické - máš obrovskú mat(r)icu možných ciest a práve spätné väzby ťa majú navigovať, či si na správnej, správnejšej ceste.

Ako tu už udo viac krát doporučoval:
nepiť, nedrogovať, dobre spať, zdravo zašportovať, byť dobre naLadený, pozitívne myslieť a brať život s ľahkým oddaním sa Prozreteľnosti, časté potúlanie sa v čo najstaršom lese, najlepšie bez dlhšieho zásahu najväčšieho predátora na zemi (človeka s malým č), hodiť tam nejaký vnútorný monológ s VM a tie nízkofrekvenčné navigačné kmity Vesmíru by mali prísť aj na vedomú stránku, aby si sa vedel lepšie zariadiťdo budúcnosti.

Prípadne pred spaním požiadať Ra o ra-du a v spánku , keď sa "čistí" a pracuje podvedomie by mali prísť obrázky v sne, ktoré však musíš vedieť správne dekódovať.
Staré kráľovské a aristokratické "elity" mali svojich vykladačov snov, ktorí často mali vysoké a výnimočné postavenie na dvore.
Samozrejme, že vykladači museli lepšejšie triafať budúcnosť...:)

Riadenie = v prvom rade predvídanie, predikcia budúcnosti u každého jedinca i kolektívu.
Čo to vlastne odo mňa Tato očakáva..?

Přidat nový příspěvek