Re: Re: Inter-Pret

Ferko | 24.02.2014

To je nutná kontrola riadenia formou spätných väzieb.
Z pohľadu DVTR (skopírované):
A. Vnútorné spätné väzby: tie kanály, po ktorých tečie in-Formácia o stave elementov(súčiastok) objektu a jeho systému riadenia.
B. Vonkajšie spätné väzby: in-formačné toky s údajmi o stave vonkajšieho prostredia a stavu objektu v nej.

Přidat nový příspěvek