Inter-Pret

udo | 24.02.2014

medzi..meanwhile (pre) pripravených..pripravenejších..odborne objektívne vzdelanejších

Klartext:
pojmy a dojmy..

Preklad do dnešnej manažerskej hantírky základov modelovania(riadenia) osudu=budúCnosti,..alebo -necnosti..podľa osobného morálneho štandardu, miery chápania objektívnej reality a náväznej schopnosti(presnosti..dostatočne nízkej odchýlky) riadenia..

Isto, interpretácii daného block-Formeru, či -busteru je možných potenciálne mnoho..takmer nekonečno..,

avšak máme POHĽADY(interPret..slov."PO slove(glagol-Hlahol)" súLADY..) na daný jav(komplex vzájomne horizontálno-vertikálne previazaných dominantných a menej dominantných objektívnych procesov):

1.objektívny(z pozície dominantných socionaturálnych procesov)
2.potenciálny(množina všetkých možných, subjektívnych pohľadov)
..prípadne aj objektívne nemožných..
3.subjektívny
4.optimálny (z pozície kriteriálnej miery priblíženia sa k pohľadu morálnych štandardov, chápania, cieľov a prostriedkov dostatočného riadenia k Vis Maior) ..

a´la Optimus Prime(z blockFormeru Transformers)

Nasleduje už len SLOBODA VOĽBY jedinečného jednotlivca(InDiviDUa)
negramotnej, alebo gramotnej VEDOMEJ NEVYHNUTNOSTI.
Preto sa nedostatočne chápavý(hlúpy) slobodne rozhodnúť nemôže, nie je totiž toho schopný.

Toľko k mentálnej gramotnosti interPretácie textu.

hmm..snáď som tam nedal pre stále ešte bežné vnímanie, priveľa sond do kolektívneho podvedomia..a je to aspoň čiastočne zrozumiteľné..pre absolventov špeciálnych personálno-manažérskych kurzov riadenia lokálnej a globálnej korporátnej kultúry by sa téma dala odborne rozviesť určite aj na viacero strán, desiatok strán..možno podľa neskorších reakcii..

Přidat nový příspěvek