Re: Templári = vysoká štruktúra v pyramíde GP

Lin | 25.02.2014

Ahoj Stretnutie. :) Víš, nejsi vůbec hloupá a už se tak nenazývej. Kolikrát, když čtu tvé komentáře, zareagovala bych stejně nebo aspoň podobně - viz třeba pod "Gravitací".
To, že se nemůžeš lehce zbavit onoho " mužného kouzla" není nic, za co by ses měla stydět. K tomu samému "kouzlu" patří vůbec všechno, co je zaměřené na "obdiv k uniformě" - jakékoliv. Možná bych po žensku řekla, že jde o "obdiv k hrdinům". Představa bezpečí, ochrany, platného slova, síly k činům - něco jako mužský archetyp. Utvrzují nás v tom filmy, knížky, legendy, trubadúrské verše, mýty, obrazy - každý z hrdinů je ztělesněná spravedlnost...
Pánové tomu asi hůř porozumí... :-)
Okolo templářů jsem také měla dost romantické představy (po několika knížkách včetně Šifry mistra Leonarda).
No... pak mi ale kamarád dal "těžkou ránu" a povyprávěl mi věci dost neromantické. O tom, že sice "rytířská čest" se nosila, ale byla mnohdy jen klišé. Žena sice byla opěvována, ovšem v realitě byla brána jako věc - majetek svého "pána". Celá ta doba byla poznamenaná náboženskou doktrínou sv. Augustina, který šel tak daleko, že ženě ani duši nepřiznal.
Už v raném středověku, v době trubadúrské romantiky, "rytířští" manželé nastrkovali své manželky do postelí bohatých a mocných, aby si tak zajistili svou mocenskou pozici a přízeň "mocných". Která manželka se zpěčovala, byla klidně "zapuzena" a zavřena někde do věže či do kláštera - v horším případě zazděna nebo zabita. O "sňatkové politice" ti asi moc říkat nemusím, protože si určitě sama najdeš příklady.
O křížových výpravách se sice povídá, jaká "idea vznešeného ducha" je vedla, jenže... Až na drobné výjimky tam všichni šli za vidinou bohatství nebo titulu - nebo oboje. Ono totiž těch "urozených" bylo tehdy málo a křížová výprava byla jednou z možností, jak přijít k "urozenosti", tj. titulu (a majetku) = osvobození se od poddanství cizímu pánovi. Feudální řád se teprve rozjížděl...
Měj se hezky a snad to takhle stačí.

Přidat nový příspěvek