Templári = vysoká štruktúra v pyramíde GP

Lux | 23.02.2014

Aká je geopolitická globálna situácia v Novom svete v predvečer vzniku Rádu Templárov:

1) GP nevyšiel plán globalizácie prostredníctvom Rímskej ríše, ktorá sa zrútila najmä v dôsledku hedonizmu a úžerníctva.
2) Najvyššiu hierarchickú moc navonok má v Európe pápežský prestol, ktorému sa musia podriaďovať aj svetské hierarchie.
3) Biblický stabilný poriadok narúša islám, ktorý pri správnom pochopení Koránu má potenciál rozbiť Biblický projekt zotročenia ľudstva skúpením sveta prostredníctvom úžery.
4) RKC vo vtedajšom období zakazovala kresťanom úžeru a tak sa ňou zaoberali židia, ktorí pre mnoho zákazov "nečistých" povolaní v Tóre a Tamude, boli nútení sa mnohokrát živiť takto (tým ich vôbec nechcem obhajovať).
5) Od r. 1097 začínajú križiacké výpravy proti "neveriacim diablom" - muslimom, ktorí obsadili "Svätú" zem.Celkovo ich bolo cca 54 do r. 1370.
6) GP sa pokúša centralizovať svoju moc a riadenie a paralyzovať svojho úhlavného nepriateľa-islám, voči ktorému vedie krížové výpravy dodnes...:)

Templársky Rád prichádza na scénu r. 1118 a jeho úlohou bola podpora a expanzia RKC pod vedením pápeža (v podstate pôvodne represívno-policajná funkcia v mene Krista a nie duchovná funkcia).
Templárom časom pribúdajú ďalšie funkcie a dostávajú plnú moc pomáhať pápežovi v boji s nepodriaditeľnými sa monarchiami (hlavne Germáni a Francúzi, čo im nie je doteraz zabudnuté) a pridáva sa finančná funkcia. Podliehajú priamo pápežovi, čím na nich nemôže siahnúť svetská moc, tým sa dostávajú do pozície nadnárodného riadenia.
Stávajú sa v podstate zakladatelia moderného úžerníckeho bankovníctva - zaviedli zmenárenské činnosti, depozity, svojský druh hypoték, akreditívov, prepracované účtovníctvo ai.
V strede 12. stor. sa Templársky Rád stáva najbohatšou a najvplyvnejšou organizáciou v kresťanskom svete, s výnimkou pápeža and Co.
Ich činnosť siahala od Egypta a Byzancie cez celú Európu až po Britské ostrovy. Mali prsty aj pri podpise Magny Charty a vmiešavali sa do vnútorných záležitostí väčšiny monarchií. Ich financie mohli byť kedykoľvek použité proti ktorejkoľvek monarchii.
Templári boli ešte väčší úžerníci ako židia. Z dochovaných dokumentov vyplýva, že požičiavali na úrok - napr. biskupovi zo Zaragózy "len" za 10% ročne, u iných to bývalo aj do 30% - napr. "slovenský" kandidát na prezidenta fašista a scientológ Kiska bežne pracoval s úžerou 36-38 %, ale je to dnes filantrop...:))
Templári brali do zástavy za poskytnuté úvery nehnuteľnosti, šperky ai., ktoré za istých podmienok mohli prepadnúť v ich prospech (často aj králi mali obrovské problémy so splácaním a mali u nich vedené osobné účty).Pri omeškaní s platením dlhu sa úrok vyškrabal aj na 60%, čo bolo vtedy o 17% viac, ako brali židovskí úžerníci..
Patrili im obrovské výmery pôdy, v niektorých menších kráľovstvách aj 1/3.

Začiatkom 12. stor. sa teda GP rozhodol urýchliť riadenie v Európe, lebo s židovskými úžerníkmi to už nestačilo a zaviesť obchodné manipulácie (analóg dnešných burzových špekulácii - parazitizmus na obchode a nehnuteľnostiach) pre zrýchlenú akumuláciu prostriedkov na šírenie Biblického projektu.

V čase svojho rozkvetu mali Templári v rukách veľkú väčšinu voľného kapitálu záp. Európy, ktorý je dnes v rukách judaistických a masonských klanov.
Za pápeža Innocenta III sa dosiahol vrchol moci RKC, no proti pápežovi a jeho moci sa stavali na zadné najmä germánske a francúzske monarchie a ostrá kríza začína po zásahu Filipa IV.
JEDINÝ KRÁT(ŽIAĽ) ZA 3000 ROKOV SA GOJSKÝ ADMIN UKÁZAL NA VÝŠKE SITUÁCIE...:))
Zničenie Templárov asi GP neočakával. Sú aj úvahy, že v GP došlo k rozkolu ohľadom ďalšieho smerovania Biblického projektu, lebo pápež a jeho blízki hierarchovia už nestačili držať krok s dobou, a tak Filipovi IV umožnili im vziať časť moci, čo sa stalo zrušením úžerníckeho Rádu Templárov.
Časť funkcii bola odovzdaná iným rádom a tiež židovským diaspóram.
GP (alebo jedno jeho 11-kové krídlo) cítil bližiacu sa krízu katolicizmu (nasleduje neskôr reformácia a vznik množstva prúdov, odtrhnutie anglikánskej cirkvi a vznik "zožidovelých" vetiev, najmä kalvinizmu, ktorý už bol v rôznych variáciach určený pre Novú Atlantídu - Ameriku a následne USA) a potreboval zmeniť svoj tajný systém riadenia a vytvorenie a previazanie nových kádrov - čo potom vyústilo do vzniku prvých masonských lóži, ako cirkevných, tak aj svetských. Proste pre každú príležitosť.

Na Templároch GP odskúšal efektívnosť modernej formy úžerníckeho bankovníctva a možno sa aj zľakol ich rýchlo rastúcej sily (to je málo pravdepodobné, lebo v dôsledku im zavedených defektov fungovania ich psychiky nemohli siahať na Konceptuálnu moc) a rozhodol sa previesť toto satanistické dielo na trvalé "bremeno" obrezancov a masonov, na základe už iných rádov a diaspór, v určitom "jemnejšom" a do oči menej bijúcom režime.

Je už v podstate širšie známe, že úrok je základný prostriedok (nástroj 4. priority ZHN) pôsobenia na ľubovoľnú ekonomiku.
Čím vyšší je úrok, tým sa vykazuje devastujúcejšie pôsobenie na danú ekonomiku. Takto sa štáty nútia k podriadeniu novým pánom, ktorí ju môžu za babku potom skúpiť a pohodlnejšie riadiť. Ak sa štát sprotiví diktatúre úžery, tak sa štát "opúšťa", vytvára sa v ňom napätie metódou "národnej nespokojnosti", čo je dnes dobre vidieť na príklade UA, alebo sa použijú špinavé financie na agresiu zvonku a vyvolanie vojny so susedom apod.
GP takto rieši presun majetku do novej tlupo-elitárnej pyramídy, kde je on stále na vrchole..

TEMPLÁRI teda boli stredovekí moderní úžerníci, z ktorých práce sa novodobí úžerníci určite veľa poučili..

Přidat nový příspěvek