kliatba veľmajstra

michal | 23.02.2014

Lux :

Položil si mnoho otázok a na všetky sa nedá odpovedať stručne, pretože by to bolo skor na články. K tej kliatbe...Myslím, že tu nešlo o žiadnu mágiu, ale o prostý fakt, že templári si nezaslúžili také kruté zaobchádzanie a také odsúdenie. Zradil ich aj samotný pápež, ktorému slúžili.Hlavným dôvodom ich likvidácie bol fakt, že kontrolovali stredoveké bankovníctvo v kresťanských krajinách, z toho dovodu mali moc a vplyv, a to sa niekomu, kto to chcel prevziať za nich nepáčilo. Komu, to už nechám na tebe. Slová veľmajstra templárov sa vyplnili pravdepodobne preto, že boli oprávnené a osoby, čo spáchali takú krivdu na templároch, tí, čo odviedli túto prácu ako verejné osoby, si asi zaslúžili zomrieť...Debatovať, či to urobil Boh, alebo nejaká iná forma spravodlivosti a zákonitostí radšej ponechám bokom...Myslím si však, že i keď spravodlivosť na Zemi moc nevidieť, tak spravodlivosť musí existovať a každý raz zaplatí za svoje skutky a nikto sa nevyhne tomu, aby si zožal úrodu, ktorú zasial..

Přidat nový příspěvek