mysterium templářů-Louis Charpentier

TorgeTareg | 23.02.2014

dle této knihy ,byly templáři zlikvidováni právě proto, že vytvořily konkurenci bankovnímu systému oproštěnou od lichvy.
Kniha čtivá a opravdu zajímavá.

Přidat nový příspěvek