Re: ---

popolvár | 17.02.2014

ak je výhra postavená len na ideológii, tak je tá výhra len dočasná. Ideológiu by som zamenil kultúrou a morálkou... Vtedy ani vládca nie je potrebný, ale skôr vodca , konateľ - reprezentant navonok. Vládca je nebezpečný aj ideológia a ak v civilizácii nie je kultúra a morálka na patričnej úrovni, plus neustále udržiavaná a rozvíjaná, je len otázkou času, kedy sa to zvrhne a civilizácia stratí kontrolu nad vlastným vývojom - osudom...

Přidat nový příspěvek