Matematicky popis algoritmu DP

Miko | 09.12.2014

Z pohľadu "teorie dynamických systémov" a "teorie riadenia" by bolo vhodné vysvetliť základné pojmy používané pri riadení systémov/procesov.
A to: riadiaca veličina/akčna veličina, riadená veličina/vystupna veličina/output, poruchová veličina, okamžitá hodnotariadiacej veličiny´= žiadaná hodnota a najmä: spätná väzba, dopredné riadenie, inverzná dynamika , atď.
Z mojho pohľadu je to tu vysvetľované iba na "verbalnej úrovni" s ignorovoním "matematického popisu". Dynamické programovanie sa vysvetľuje tak ako je vyučované na "ekonomických fakultách", kde namiesto "dynamiky systému" definovanej matematicky sa používa tzv. "sytémovú dynamiku" definovanú iba verbálne.
Potom sa "verbálne" dá zdôvodniť čokoľvek. V tom vidím určité "zavádzanie" čitateľov.

Přidat nový příspěvek