Re: Re: Hmm

paprsek | 14.02.2014

Dokud bude vraždit hrstka ( z pohledu početnosti lidstva) teroristů - bude pořád relativně málo obětí - a tím pádem se nebudou zaplítat další lidé.

Když se dav vrhne na své utlačovatele se spravedlivým hněvem - bez rozmyslu... co z toho bude? Mnohem větší vraždění, které bude těžké zastavit, navíc bychom si ho s sebou táhli ještě hodný kus cesty. Kolika lidem se zabijí příbuzní... atd - vznikne řetězová reakce... Když si musíme projít po určitou dobu bolestí a bezmocí a nadhlédnout nad tyto stavy - nebudeme vraždit a ve vhodnou chvíli budeme schopni i zastavit dav, aby nevraždil... to je náš hlavní úkol. Musíme převést společnost do nového uspořádání - bez msty - jinak ta krev bude i našich rukou...

Přidat nový příspěvek