Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

Ferko | 13.02.2014

Túžba po danom cieli má byť jasná, čistá. Čím väčšie ego tým väčší chtíč atď. Ego má mnoho tvári. Cieľ musí byť neegoistický a čo najvznešenejší a to všetko v rámci momentálneho vývojového stavu človeka(potreba spoznávať nie len okolie ale aj seba, svoje strereotypy). Žiadne pre oko sa hranie na vznešeného dobráka na jednej strane alebo podceňovať a odpisovať sa na strane druhej. Myslím si, že len mať partnera nemá byť konečným cieľom. Je ale veľmi potrebný a prospešný pri stanovovaní si cieľa zahŕňajúceho aktívnu spoluprácu s ostatnými ľuďmi, či už rodina, okolie, spoluobčania atď. Neustále hľadať a vzdelávať sa.
Z vlastných skúsenosti z poslednej doby môžem povedať, že ciele pri ktorých som sa ako keby chcel odpájať od spoločenekého diania a mať kľud, tie nejak nefungovali. Ak som sa presmeroval(kvalitnejšie vnímanie intuície) k spoločenskej spolupráci tak sa začali robiť "zázraky". Behom krátkej doby(cca 2 mesiace) prišlo v práci povýšenie, výrazné zvýšenie platu, spokojnosťso mnou a veľká oblúbenosť okolia atď. Odvahu k zapájaniu sa do spoločenského života mi dodalo hlavne(nielen) štúdium KSB na tejto stránke.
Všetko som popísal veľmi zjednodušene. Tomu všetkému predchádzali rôzne etapy môjho života.

PS: Treba sa snažiť tiež pochopiť úryvok, ktorý uviedol Hox o Události od Barri.
Ja som chcel hlavne poukázať na to, že človek je typ spoločenský a tomu treba prispôsobovať svoj cieľ.

Přidat nový příspěvek