Re: Slony

Ján | 21.01.2014

Článok má možno dobrý úmysel, nedá sa mu veľa vyčítať, podľa mňa len jednu maličkosť, že je dávno dokázané, že nervové bunky sa obnovujú, neustále sa preskupujú a vytvárajú nové väzby v závislosti od """nadobúdania a používania""" , či už starých alebo nových a užitočných informácií. Je samozrejmé, že keď niekto ustrnie v duševnom rozvoji a vo svojom záujme stratí aj tie vedomosti ktoré mal a ostávajú mu tie bežné ktoré využíva vo svojom monotónnom živote. Tak len toľko k veci.

Slovienom a Slovanom zdar!

Přidat nový příspěvek