Re: Re: doplnění

Vasiľ | 11.01.2014

Zem-Mesiac to je zhruba 384 tisíc kilometrov - to je priemer, ono to kolíše medzi 363 a 405 kvôli eliptičnosti dráhy.
237 mi v tomto kontexte nič nehovorí.

Přidat nový příspěvek