Re: Re: Definice Suverenity

Hox | 16.01.2014

ten obrázek je třeba chápat spíš schematicky, nejde o konkrétní směry, úhly.. z tohoto hlediska snad jen to, že po zakončení smyčky jde vektor stejným směrem jako předtím, ale je "posunutý". Autor kresby to nejspíš myslel tak, že ten kolmý směr už je přímo Stalinova koncepce uspořádání společnosti, nikoliv trockistická - ta by byla opět paralelní s původní, jen třeba jiné barvy (zobrazení toho, že forma by byla jiná, ale podstata stejná).

Celé to schéma vyjadřuje to, že koncepce uspořádání společnosti, života, kterou se snažil realizovat Stalin, je neslučitelná s biblickou koncepcí globalizace = zotročení lidstva ve jménu Boha za pomocí mj. lichvy.
Ta "smyčka" pak vyjadřuje diskreditaci té koncepce formou přeregulování do absurda a tím dosažení přesného opaku ohlášených cílů (např. "více socializmu" = návrat do divokého kapitalizmu).

článek zde je kvůli pochopení společenských procesů, které probíhaly. Některé aspekty éry Stalina jsou rozebrány v analýze "o sakrálnosti moci", která vychází paralelně s tímto materiálem.

Co se týká Stalina, je to téma emocionálně a intelektuálně obtížné na zpracování a pochopení. Například, bolševik nerovná se marxista, nerovná se trockista, i když konkrétní jedinec může být například bolševik-marxista, nebo trockista-marxista. Může však také být bolševik-nemarxista a trockista může být stejně dobře trockista-pravdoláskař (moderní typ trockistů) jako trockista-marxista. Bohužel to rozlišuje minimum lidí a často termínem "bolševik" ve skutečnosti myslí trockisty. O psychickém fenoménu trockizmu je to celý článek (v levé části, "výběr materiálů")

Dále například, "v epochu Stalina" a "z vůle/viny Stalina" jsou také dvě naprosto rozdílné věci. Stalinovi byla připsána spousta věcí, které ve skutečnosti měli na svědomí jeho nepřátelé. Absolutní moc, která se mu dnes připisuje, je mýtus, každý kdo někdy řídil i malý kolektiv, to chápe. Pokud osobu Stalina a epochu Stalina delší dobu nestudujete z ruských zdrojů, tak je pravděpodobné, že většina toho, co o Stalinovi víte, a berete jako dokázané fakty, je mýtus.
Je tady sekce na to téma (hlavní stránka, vpravo dole - "nový pohled na Stalina" - například článek "první světová informační válka" od Panarina nebo série článků od Muchina.).
Uvedu pár příkladů, které žádný historik nezpochybnil, archivy potvrzují, a nezapadají nyní přijatého obrazu Stalina.

Ve 20. letech se Stalin pokusil 2x složit funkci generální sekretáře VKP(b) a veškeré další funkce, ale ani jednou mu to plénum nedovolilo.

V roce 36 se Stalin pokusil zrušit trest smrti v SSSR, ale byl přehlasován.

"Stalinská" ústava r. 36 v původním návrhu počítala s tím, že volby budou alternativní (více kandidátů na každou pozici), a že budou kandidovat i nestraníci. Trockisté a kariéristé se toho vylekali a "najednou" začali ve svých oblastech objevovat "rozsáhlé bandy kontrarevolucionářů" a začali požadovat povolení se s tím vypořádat - ve skutečnosti to byla cesta, jak chtěli fyzicky odstranit konkurenci v nadcházejících volbách - jednalo se především o členy obkomů, rajkomů a podobně. Dali vlastně Stalinovi ultimátům - buďto nám dovolíš "rasstrely", nebo odstraníme tebe. Mezi těmi, kdo požadoval zvýšení limitů na popravy "nepřátel státu" byl i tehdejší předseda obkomu strany, Chruščov. Stalin mu tehdy odpověděl - "Vzpamatuj se, hlupáku!"
To pak vyústilo v represe let 37-38, které ale nebyly "stalinské"... v zásadě si trockisté vyřizovali účty, a odnesla to spousta nevinných lidí. Stalin chápal, že kdyby tomu kladl odpor, jednoduše by ho odstranili, tak udělal jediné co mohl - nechal trockisty, ať se likvidují mezi sebou s nadějí, že tomu bude co nejdřív schopen zabránit.
Asi 80-90 procent delegátů sjezdu, kteří si vynutili a schválili represe 37. roku, ty samé represe nepřežilo. Stalin pak odstranil z pozice narkoma vnitra psychopata Ježova, přišel tam Berija a ten první věc co udělal, okamžitě zastavil represe a cca rok ztrávil tím, že nechal přezkoumat všechny rozsudky nechvalně známých "trojek" z období 37.-38. roku, a anuloval statisíce rozsudků a osvobodil několik set tisíc lidí (ty, kdo ještě žili). Pak Berija obratem poslal "k stěnke" nebo do gulagů všechny z NKVD, kteří tam předtím posílali nevinné lidi. Procentuálně, odstranil asi 2/3 členů NKVD, kteří tam byli v momentě jeho nástupu. (mimochodem, i tyto vrahy z NKVD dnes různí "lidskoprávní" aktivisté počítají k "nevinným obětem stalinizmu")
... ale to už asi zabíhám moc do detailů. Pointa je, že není všechno tak, jak se učí v dějepise (na libovolné škole nebo fakultě). Nic z toho, co jsem psal, není vycucané z prstu, jsou to údaje z archivů, které byly otevřené pro roce 91 a částečně po roce 53, když Chruščov nechal udělat statistiku, kolik lidí bylo mezi lety 1921-1953 popraveno, kolik odesláno do gulagů atp. Tehdy to ještě nezveřejnili, ale ta analýza se dochovala a byla publikována v roce 92. Západní historikové z toho byli celkem v šoku, tu studii vydali oni... a od té doby je o té záležitosti ve veřejném prostoru "ohlušující ticho"... jejich závěr totiž byl, že "musíme konstatovat, že obětí represí v SSSR bylo řádově méně, než činili dosavadní nejmenší odhady"... a to se momentálně establishmentu nehodí..
(a v porovnání s největšími odhady v literatuře je ten rozdíl až stonásobný)

Přidat nový příspěvek