Re: GP

Ferko | 05.01.2014

To, že je ľudstvo manipulované sa zhodneme. To obdobie musí byť dosť dlhé, lebo rozmer manipulácie je ohromný. Kde leží počiatok to neviem, ale potrebu riadenia dobre popisuje DVTR-plná funkcia riadenia 1bod.
Skopírujem:
Identifikácia faktoru prostredia, ktorý „tlačí na psychiku“, čím vyvoláva subjektívnu potrebu riadenia. Riadenie v PFR(plná funkcia riadenia) začína práve tu.

Proste je nejaký objektívny jav, ktorý tento tlak(potrebu, možnosť) u človeka vyvoláva. Táto možnosť riadiť je tu odjakživa a je známa určitým skupinám ľudí. Kto chce túto možnosť využívať, musí poznať pravidlá života(zjednodušene povedané). Tieto pravidlá nie sú verejne známe. Chopili sa ich určité skupiny ľudí a snažia sa ich čo najviac tajiť a zneužívať, no a ďalej predávať len po svojej dedičnej línií.
Ťažko zhodnotiť kedy to začalo. Podľa archeologických nálezov tu bola minimálne jedna vyspelejšia civilizácia ako tá naša. Spomína sa Atlantída, ktorá bola zničená veľkou potopou. To ale nevylučujče možnosť iných, ešte rannejších vyspelých civilizácií. Poukazuje to na fakt, že tak ako sa môže človek a ľudstvo zdokonalovať, tak môže aj opačne degenerovať(nenapĺňa svoj potenciál a dochádza ku katastrofám).
Chcel som poukázať na to, že potreba riadiť (viesť,zlepšovať,skvalitňovať) je tu "vo vzduchu". Je dôležité ale poznať spôsoby ako riadiť. No a záleží na prístupe riadiacích pracovníkov(a ostatných) či bude prevažovať ego-centrický, alebo boho-centrický prístup.
Treba mrknúť MIM,DVTR atď.

Přidat nový příspěvek