GP

MilanT | 05.01.2014

Celý článek je prostoupen myšlenkou, že celý svět je řízen agendou, jejíž počátek sahá do starověkého Egyptu. Koncepčním manuálem této agendy je pak Starý zákon a jejím vykonavatelem dědičné "elity". Cílem je prostřednictvím globalizace stvoření jediné světovlády (vyvlastnění a zotročení lidstva) ve prospěch této elity.
Těžko si umím představit, že tato idea přetrvá v nezměněné podobě 3000 let, že je naplňována a současně skryta před zraky nejen laické většiny, ale i jejich přisluhovačů - loutkových vlád.
Kladu si otázku: Jak silná by musela být motivace k prosazování této agendy pro všechny minulé generace elitářů, když bylo zcela zřejmé, že k naplnění těchto cílů nemohlo dojít během jejich života ani mnoha dalších generací jejich potomků? Nejedná se pak pouze o neustálý mocenský zápas různých zájmových skupin s ne zcela jasnými prvky autoregulace?

Přidat nový příspěvek