Re: otazka komunizmu

taurus | 05.01.2014

Marx skoncipoval ideu komunismu, jako globalizační projekt. Ve svých úvahách se ani okrajově nezmínil třeba o tom, že zotročení lídstva probíhá díky kreditnímu (úvěrovému? rusky -"ssudnomu") procentu, t.j- díky lichvě.
Jeho následovník (agent-praktik) - Trocký, skoncipoval ideu permanentní revoluce (globalizace světa), která by se měla provést rukáma ruského národa.
Stalin tento projekt zastavil tím, že prohlásil, že se komunismus se dá postavit v jednom státě a začal realizovat ne marxistský, ale svůj projekt budování spavedlivé společností, bez vykořísťování člověka člověkem - rovné možností pro každého, kde hlavní důraz byl na vzdělánost, vyjevení tvůrčího potencialu lidí a výchova člověka nového typu, přesně jako v KSB.
Trockisté potom prohlásili tento projekt za utopií.

Přidat nový příspěvek