Re: Re: Re: bitcoin

Pe-tri | 02.01.2014

ad. množství btc. Pokud by bylo možno prokázat myšlenku ohledně toho, že počet btc není principiálně omezený, tj. je možné neustále nafukovat jejich počet dalším a dalším těžením, potom bych se přiklonil tomu, že btc je podvod. Zatím je však všeobecně akceptováno a "praktickou těžařskou prací" prokázáno, že nalézt další matematické řešení - tedy vytěžit btc, se skutečně limitně blíží nule. A v tom případě platí, že prostřednictvím dělení měny na menší a menší zlomky jich může být v oběhu právě tolik, kolik jich bude potřeba, tj. že LZE jeho množství měnit podle potřeb ekonomiky.
ad. vymýšlení řešení. Copak není jasné, že ono "jediné co stačí" v sobě implicitně obsahuje úkol porazit dnešní mocipány ne-li rovnou GP ? Takže "to jediné" je zajisté současně mimo soudobé možnosti ovčanů a jejich politruků. Na tom se asi shodnem ne? Problém implementace "toho jediného co stačí" potom tedy za problém nepovažuješ ? Kdo bude jeho nositelem ? Nebo souhlasíš s myšlenkou, že ryby si samy vypustí tak dlouho, pracně a s tak ohromnými náklady všeho druhu budovaný rybník ?
ad. prvotní těžař. Zkus se na to podívat tak, že by btc skutečně mohlo být řešení, které porazí monopolně-úvěrový, finanční koncept GP. Nezasloužil by si potom takovýto řešitel/osvoboditel náležitou odměnu ? A jsme u rovnováhy čili harmonie neboli spravedlnosti. A jsem skutečně zvědav na harmoničtější a spravedlivější formu/průběh náhrady dnešní zlodějny. Nebo máš nějakou představu o bezkrizovém průběhu "toho jediného co stačí" ?
ad. analýzy. Je libo další, kolik ? Vždyť sám dobře víš, co to je imitování, tak proč potom raději než věřit jedné analýze a nepřemýšlet sám ? úKolem doby přece je - zbavovat se stereotypů všeho druhu.

Jsem všemi deseti pro, psát o všem relevantním ze všech možných úhlů pohledu, jen by asi bylo vhodné (nematoucí), kdybychom se všichni snažili ksb i prakticky aplikovat, tedy mj. oddělovat objektivní fakta od jejich subjektivních interpretací či úvah. Jinak řečeno, hlídat si nejen obsah, ale i formu svých sdělení. Takže díky za všechny validní, kritické připomínky k tématu btc, každý si pak můžeme svůj názor vytvořit o to lépe.

Přidat nový příspěvek