Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

Pe-tri | 01.01.2014

Díky za dotaz. Pokusím se odpovědět.

ad. emise btc. Tím, že je nevyhnutný konec vytěžení (alá vytištění poslední bankovky) všech btc, není vůbec řečeno, že je limitován počet uživatelů tohoto směnného prostředku. Je tím dáno pouze to, že jak bude celosvětově narůstat počet uživatelů, tedy poroste po btc poptávka, poroste jejich kurz vůči ostatním okolním měnám (směnným prostředkům) a tedy poroste jejich jednotková kupní síla. To samozřejmě znamená, že na pořízení jedné a té samé protislužby či produktu, bude postupně stačit menší počet btc. A to se už teď fakticky děje. Např. dnes si za 1 btc si můžete reálně pořídit třeba nějaký počítač. Za rok vám na tentýž počítač bude stačit 0,1 btc a za tři roky možná jen jeden mili btc. Tímto mechanismem je zabezpečena tržně-automatická, centrálně neřízená, potřeba vyrovnávání objemu potřebných směnných prostředků objemu směňovaných produktů a služeb. V tomto smyslu je měny v podobě btc k dispozici libovolně potřebné množství bez toho, aby jejich nárůst znamenal znehodnocování v podobě inflace, ale naopak zhodnocování v podobě deflace. Samozřejmě se předpokládá paralelní chod btc s jakýmikoliv centrálně i lokálně spravovanými měnani, vůči nimž se bude kurz btc tržně konformním způsobem vztahovat. Do do nějakých 30-let tu ale může být jen btc (nebo nějaká jeho ideová obdoba).

ad. chleba. Ano, dnes taky nevím o tom, že by nějaká pekárna přistoupila na směnu svých produktů za btc. To ale neznamená, že se již teď někde neobjevil prozíravější pekárenský manažer, který třeba od příštího měsíce, začne btc přijímat. Samozřejmě paralelně vedle běžné měny. A udělá to v okamžiku, kdy jeho klíčový dodavatel mouky začne rovněž přijímat btc za svoji produkci atd.. Proto mluvím o penetračním procesu, coby již automaticky probíhajícím implementačním obdobím (tsunami), které může trvat klidně desítky let, paralelně s jakýmikoliv centrálně i lokálně řízenými snahami o nahrazení stávající zlodějny.

ad. podstata btc. Lze to vysvětlit z různého úhlu pohledu a potřeby detailně pochopit podstatu. Hmatatelně/podkladově je za tím totéž, co je za dnešními fiat money, tj. prostý fakt toho, že btc kdykoliv směním za to co aktuálně potřebuji či chci. Fyzicky to je prostředek závislý na funkčnosti internetu, kdy jednotliví uživatelé si jakoby sami ověřují platnost transakcí. Jak existuje digitální podpis ("jaksi zformované" nuly a jedničky do podoby jednoznačně identifikující svého majitel, tak i btc jsou ("jaksi zformované" nuly a jedničky do podoby jednoznačně potvrzující ostatním (trhu, prodávajícím) adekvátní kupní sílu svého majitele/nakupujícícho resp., oprávněnost jeho nákupu/směny mého produktu či služby).

ad. výhodnost a zavedení. Ano problém implementace má jakékoliv, kýmkoliv centrálně zaváděné řešení. Toto centrální zavádění/vnucování je však vždy závislé na přístupu uživatelů. Kolik technicky lepších řešení než jiných nebylo do praxe zavedeno jen proto, že ho uživatelé nepřijali - jak víme mnoho. A když budou uživatelé proti (z jakýchkoliv důvodů), bude nezbytná implementační/donucovací síla nebo řešení padne. Implementace btc nepředpokládá centrální implementaci, buď uspěje, protože jej uživatelé budou dobrovolně přijímat jako elegantní řešení svých problémů (s banksterským finančním environmentem) nebo neuspěje jako cokoliv jiného. Zabít jej proti vůli uživatelů půjde jen velmi velkými náklady, jestli vůbec (btc umí žít i v ilegalitě, ale ne bez internetu, ten je pro něj totéž, co voda pro ryby).

Přidat nový příspěvek