Re: Re: Re: Re: otazka do plena

udo | 01.01.2014

re: CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY TYTO ZMĚNY NASTALY A PROBĚHLY CO NEJHLADČEJI A NEJRYCHLEJI...., PROSTĚ BEZ STRESU...???

Podľa nášho názoru je rozšírenie DVTR(ako alternatívy derivátom tzv.biblického konceptu samoriadenia kultúry) proporcionálne bezpečnosti vývoja demokratickej udržateľnej spolocnosti.
Ide o kultúru myslenia.

Zatiaľ je DVTR náš návrh.
T.j. preštudovať a osvojiť.
Isto, nie je to ľahké, bo bude treba postupne prehodnocovať svoje stereotypy myslenia. Týźdne a mesiace. I keď je to vlastne len niečo vyše 100 strán. Po osvojení, vytvorení vlastných obrazov(bo každý je slobodný práve nimi) môžete uvedený tzv."Dostatočne univerzálny model tvorenia"(inak aj DVTR) aplikovať vo svojom živote. Praktické skúsenosti s ním sú dlhodobo(15-20 rokov) pomerne dobré a budete oveľa menej manipulovateľná kýmkoľvek a čímkoľvek. Aj počas štúdia uvedených materiálov môžete konzultovať spolu s blízkymi, pomáhať ďalším ľuďom stať sa Človekom, bo mnohí síce tak vyzeráme, no prečasto ním nie sme.

Opakujem:
Je to len návrh. Nie konečný, otvorený, nedokonalý, no aj ja osobne si myslím, že na dnešnú situáciu zatiaľ dostatočný na to, ako v zdraví prejsť spolocnosti jedinečných cez svoje úlohy. T.j. rozlíšiť skutočné od fiktívnych, vyhodnotiť a tie ďôležité dosahovať. Pracovalo na ňom mnoho šikovných a odborne naozaj erudovaných ľudí, i keď chyby nie sú samozrejme vylúčené. Každý sa môže mýliť..

Ak ste narazili, objavíte, vytvoríte niečo lepšie, dajte vedieť.

Držte sa a veľa šťastia, zdravia
v tomto a všetkych ďalších rokoch.

u.

Přidat nový příspěvek