Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

Pe-tri | 31.12.2013

Přiznávám, že v tomto případě Vaší argumentaci moc nerozumím. Možná proto, že máme různou výchozí představu o tom, co to, samozřejmě globálně fungující, kryptoměna vlastně je (možná je kryptoměna nesprávný pojem, který navádí mylně jej chápat jako lokální pokus o decentralizovanou emisi jakéhosi virtuálního nic). Možná proto, že se na rozdíl od Vás nedomnívám, že globální proces je završen (spíš si myslím že je stále v běhu a do cíle pořád daleko). Možná proto že se nedomnívám, že množství směnného prostředku musí být vázáno na nějakou komoditu v nějakém funkčním vztahu. Možná proto, že se nedomnívám, že (prakticky vzato, teoreticky možná ano) je decentralizovaná aktivita mas řízeným procesem (ani GP ji není schopen mít pod kontrolou). Možná proto, že se nedomnívám, že zavedení kryptoměny je zbavení se civilizačního výdobytku, ale naopak je jeho vycizelovanou podobou. Možná proto, že se mýlím.
Výzvy globálního trhu ?
ad1. Copak je směnný prostředek nástrojem zvyšování standardu materiálního zabezpečení populace ? Není jím spíše zvyšování efektivnosti správy společenského života (samozřejmě včetně organizování veškeré produkce) obecně, abych tak řekl ? Směna je pak pouze o redistribuci tohoto "společně lidstvem vyprodukovaného" materiálního zabezpečení a služeb mezi jeho uživateli v míře množství individuálně vlastněného, mezi uživateli plně penetrovaného směnného prostředku (deflační kryptoměny), který lze libovolně rozmělňovat úměrně nárůstu objemu směňovaných materiálních statků.
ad2. nadstandard je zas jen o tom, kolik směnného prostředku kdo vlastní. Jinak řečeno, kolik vlastní produkce (nebo práce) na trhu směnil a v jakém kurzu (nějaké vlastní aktivity za jednotku kryptoměny) tak dobrovolně učinil.
ad. úroky - kryptoměnu z principu nelze půjčovat. Veškeré transakce jsou z principu anonymní, neidentifikovatelné a tudíž i nezdanitelné.

Navrhuji přečíst si toto:
http://www.mises.cz/clanky/bitcoin-pro-zacatecniky-1014.aspx

Jinak díky za reakci prospěšnou k oddělování zrna od plev.

Přidat nový příspěvek