Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

udo | 30.12.2013

Oracle, ja mám inak práve to technické vzdelanie :)
Patrím k absolventom STU Sjf.
I keď netvrdím, že sa aj v technických veciach nemôžem mýliť.
Ostatne techné znamená ako hellénizmus
po slovensky "remeslo", "prax"..ak sa dobre pamätám..
Aj môj oco sa ešte učil grécky..

Nazad k téme..
Teda navrhujete tak masívnu deformáciu trhu,
že zlato, ktoré prakticky v dnešných množstvách vôbec nepotrebujete(a jeho cena by mala za štandardných okolností zdravej ekonomiky niekoľkonásobne padnúť), by namiesto toho
malo o rádovo tisíce percent zvýšiť svoju cenu oproti ostatným komoditám? Tak to ma podrž..
Postaviť trh na ešte väčśej fikcii, ako dnes?

Tí, čo rušili B-W dohodu, dobre vedeli, že objektívne nezodpovedá potrebám reálnej ekonomiky.
Max. do 50 rokov 20.stor.
NIE DLHŠIE.
To, že daný jav zasa raz chytro zneužili, je druhá vec.
Vypočítané to bolo dávno, veľmi dávno.
Dávno viemaj to, že bývalé kňažské kulty neobsahovali len užitočných negramotných i-adiotés.

Funkčnosť zlatého štandardu je proste časovo obmedzená.
Po nástupe technologizácie, t.j. keď sa vám oba spomínané goniometrické grafy pretnú(presnejšie postautosynchronizačne, lebo rezonančný stav bol prekročený dostatočne rýchlo), je zlato ekonomicky ako invariant masovo nepoužiteľné. Viď aj publikáciu MIM.
Jednostlivé aspekty daného socio-naturálneho javu sme aj tu rozoberali "do aleluja".

Aj lokálne by u zlatého invariantu, išlo o dosť krátkodobé riešenie.
Presne ako píšete, dojde totiž k odsaniu podľa potreby mocnejšou technologicko-energetickou konkurenciu.

Poďme teda ďalej..
K námietkam ohľadom "životnosti" energomeny:
Zhodli sme sa teda, že pseudozelené energie zatiaľ riešením nie sú(celková účinnosť spolu s energoefektivitou..t.j. pomer celkovo za životnosť vyrobenej a do výroby zariadenia investovanej energie po započítaní VŠETKÝCH položiek bez dotácii)..takže decentralizácia je proste aj tu aktuálnymi technologicko-ekonomickými faktormi objektívne obmedzená.

Podrobnosti spôsobu výpočtu rentability veľkosti fosílnych a hydro- a ďalších typov generátorov tu asi nebudem rozpisovať. Ak ste robil na nejakých projektoch, asi viete, ako sa v tomto zmysle jednoducho selsky a efektívne k tomu štandardne pristupuje.. v podstate aj pre technických laikov ohľadom základnej orientácie dlhodobej zmysluplnosti projektu.
V skratke pre obraz k marginu(ohraničeniu):
Minielektrárnička za každým domom je z ekonomického hľadiska(náklady) rovnaká blbosť, ako voziť solár zo sahary(straty na odpore v drátoch,..atď).
Vieme predsa, čo robí narazový vietor na nemeckých morských veterných farmách napr. s českou prenosovou sústavou. Ide proste v danom masovom prevedení o technickú šialenosť. tá prasačina môze vzniknúť len v úchylnej gebuli bankára, pseudo-ekonóma, -právnika, filozofa,..v skratke pseudo-humanistu.
Existuje samozrejme aj skutočné právo, filozofia, ekonomika, zaoberajúce sa modelovaním a predikciou, no vieme, že ich robia technickí engineers.

re:Koniec fosílnych palív..
..isto, jadro je z morálneho hľadiska v dnešnom prevedení stále ešte tieź problém..
O iných dostupných a z hľadiska dnešných potrieb takmer "nekonečných" zdrojoch sme sa tu tiež bavili. Ako technik isto viete, aký potenciál má len to naše atmosferické dynamo, v ktorom žijeme..Otázka je, čo s tým, ak chápete kam mierim..

Objektívny morálny aspekt, uholný kameň energetickej politiky(základu ekonomiky):
Ide samozrejme zasa raz aj o politicko-morálne rozhodnutia a obnovenie trestno-právnej zodpovednosti za zneužívanie patentového práva. Za jeho absurdizáciu, za čo sa nám celá Ázia už nejaké to desaťročie oprávnene rehoce. Spolu s úrokom ide u patent(át)ovej neprávosti, celého tzv.autorského systému o hromadnú sepuku našej kultúry..a dlhodobú efektívnu genocídu populácie chytenej do pasce filozofie egoizmu, ktorá sa prejavuje aj vyššie uvedeným spôsobom.

Pravdou je, že pokiaľ by ste dnes ako kulturologický inžinier dopustil prístup k z dnešného pohľadu prakticky neobmedzeným zdrojom energie, ceny síce klesnú na nulu a dostanete nejaký druh komunizmu, alebo ako to nazvete, no zároveň hrozí efekt zožrania planéty kobylkami"..

..a sme zasa pri filozofickom modelovaní praktického sociálneho inžinierstva. preto kolegovia navrhli ako možné riešenie distribúciu DVTR, KSB namiesto tzv. biblických derivátov(od marxizmu po všelijaké psudorelígie a konzum). No možno už sú, budú aj lepšie alternatívy. Ja, my o lepších, funkčnejších zatiaľ ale nevieme.
Tu zatiaľ končím..

Přidat nový příspěvek