Re: Zaujímavý pohľad na aktuálnu pozíciu Človeka vo svetovej "hre".

udo | 28.12.2013

Dik, upresním..
Opraviť ten chybný program(akciu), ktorý danú re-akciu(procedúru) objemnejšieho programu vyvolal.
Korigovať teda treba nie z nášho pohľadu "vírus",
ale "TO"(naša akcia, alebo ich tzv.váhový súbor), čo ho privolalo.

Inak prijde spravidla na rad "vírus" ďalší..
a často mocnejšej formy, úrovne(periódy, väčšej charakteristickej vlnovej dĺžky).
V skratke ide o impuz priamej transformácie adresáta a nie "forward".
Najobjemnejší systém v tomto zmysle pracuje priamou adresáciou(DMA) a nie systémom "token"ringu, ak chápete Miro.
Forward môže akcelerovať kumuláciu reakcii, okrem toho, že na to nemáte morálne právo.

Isto..ako dostatočne vyškolený (a)sociálny inžinier by ste "útok" HNR mohli readresovať presmerovať na svojej obete. T.j. po predchádzajúcej dôkladnej palebnej("Médeinej") príprave, alebo méédiálnom kobercovom, či "chirurgickom" token-bombardovaní. Kedysi metodiky i-adeologizácie cez mechanizmy "kulto-logickej spolupráce".
Výsledky vídíte dnes všade okolo..

Tzv. Právo a morálka sú dnes až príliš často žiaľ antagonizmami.
Ide v princípe práve o dôsledok zneužitia tebou naznačených technológii kulturologického inžinierstva.
"Náhoda" v tejto obasti neexistuje.
Iba zámer..názor..tykos(hellénizmus)..

..a tých je mnoho dnes a dlho,
zjednotených do fasci,
ktorej zužuje sa hrdlo.

..i tak sa dá chápať v hlbšom zmysle
ono okrídlené Katovo:
""Carthago delenda est"

Přidat nový příspěvek