Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zaujímavý pohľad na aktuálnu pozíciu Číny vo svetovej "hre".

popolvár | 28.12.2013

prenos choroby z jedného objektu na iný...nič nové pod slnkom. Robia to bežne znalejší liečitelia, mágovia, ale nie je to správne, aj keď je to možné... Je to v rozpore so zákonmi Univerza. Choroba je v podstate program, podľa ktorého dochádza k zmene fungovania fyziologických aj duševných dejov. Je viacero možností ako možno zaviesť daný chybný chorobný program do jedinca, jednou je aj táto technológia... Správnou liečbou nie je previesť tento program na iného /lebo týmto ubližuješ slabšiemu, neschopnému sa tejto invázii brániť... a je jedno, či to prevedieš na človeka, zviera, vec... vždy je to zásah do integrity iného bez jeho súhlasu a bez povolenia HNR/. Správne je zmeniť, opraviť chybný program...

Přidat nový příspěvek