Re: Re: Re: Re: No Eko ďalej?

popolvár | 27.12.2013

umenie komunikácie... "mluviti stříbro, mlčeti zlato", v tomto prípade vždy na úvod nechať partnera v diskusii vyrozprávať sa za účelom spoznania jeho myslenia, názoru na danú vec, spoznať štýl jeho komunikácie, reči /kadencia, intonácia, používané slovné zvraty.../. Účelom je naladiť sa na jeho frekvenciu /aj rečou tela/, lebo v komunikácii pri nedorozumení, nepochopení, nie ten, čo počúva je vinný, ale ten, čo rozpráva, čo nevhodný štýl reči zvolil.

Přidat nový příspěvek