Re: Re: Re: Re: No Eko ďalej?

udo | 25.12.2013

Tak-tak..
tiež s tým mávam komplikácie..

Ako Japonci "medzi rečou" vravievajú:

"Nikdy nenechať oponenta stratiť tvár"

T.j. Zatlačenie do kúta a západné "rozdrvenie" argumentami
sa považuje za veľmi nešťastné, za vyslovene vulgárne, barbarské.
..aj keď to aziati niekedy ženú zasa do opačného extrému.
No je ich aj viac a tým je to tak, ako ich nevyhnutná častá zdržanlivosť v komunikácii, možno trochu pochopiteľnejšie.
Inak by sa logicky z masového pohľadu asi museli zblázniť, keďže človek zvláda priemerne sociologicky tak max. do dvesto kontaktov. Čím viac ľudí, tým viac musí vyberať. To je už iná ďalšia téma objektívnych pravidliel mechaniky kolektívneho podvedomia..

Pravdu však pre nás "aziati" majú v tom, že zdržanlivosť, nepoddávanie sa vášňam, býva pri riešení nedorozumení konštruktívnejšie, ako smer konflikt. E-mocie sú dobrý kamarát, no zlý Pan. Blokujú intelekt, bez ktorého niet ani ďalšej negenetickej(presnejšie obmedzene genetickej) nadstavby, niet intuície.

Ostatne.. na istej úrovni myslenia chceme všetci to isté.
Základné vzorce spoločného BIOSu máme rovnaké aj s nimi a spoločný operačný systém je budovaný práve na nich. Tak, aj akákoľvek "aplikácia". Každá in-formačná výmena je predsa založená na nájdení, nachádzaní spoločného komunikačného štandardu(VZŤAHU).
Ak je k tomu vôľa, je Človek,
ak niet vôle k zmene, k nachádzaniu vzťahov,
niet Človeka.
Toľko k postrehom, pozorovaniu = k theórii(hellénizmus)

Přidat nový příspěvek