Re: Re: Re: No Eko ďalej?

popolvár | 25.12.2013

100% pravda. Je veľmi málo tých, čo si dokážu priznať, že žili a konali v omyle... Radšej budú v tom zatvrdilo pokračovať, len aby "nestratili tvár"... Ja veľmi málo presviedčam, skoro vôbec... Skôr dávam "chrobáka do hlavy"... Na niečo poukážem, prinútim sa zamyslieť... a dám tip na túto stránku. Je vecou každého, ako bude narábať so získanou informáciou. Zásadne nestrácam energiu v nikam nevedúcich dišputách a trvrdošijných hájeniach svojích pozícií...

Přidat nový příspěvek