Re: Re: Re: Re: Re: Prosba k spôsobu znalejším

udo | 04.12.2013

Každé dieťa je v hlbšom zmysle námestníkom svojich rodičov.
Nie nimi samými, no nesie v sebe aj ich kus.
Zdravý syn neskôr zastupuje v rodinných a spoločenských veciach zdravého otca, keď sa jeho púť v tejto forme mení.

Čiastočne podobne, ako má v sebe stôl kus stolára(jeho, ním s-trojeného, stvoreného konkrétneho obrazu), aj keď ním samým nie je.

U ľudí, ako komplexnejšej forme existencie, to ide ale prirodzene ešte trochu ďalej..
Každý sa teda v tomto zmysle nevyhnutne rodí ako Jeho dieťa, námestník.
T.j., ak vychádzame z teórie(gr.."pozorovanie"), že niečo ako Boh existuje.
Resp. "To" nazveme napr. Najvyšší dostatočne známy systém, Miera mier, On, Allah, Veľký Duch a pod..

Či a Čo je za tým, zatiaľ nevieme.
Na tomto bode model KSB(DVTR) končí.
V tomto zmysle je model(po staršom "hypo-téza") ohraničený tzv. Hierarchicky Najvyšším Riadením, ktorého základné predpokladané a overiteľné parametre sme tu rozoberali.
Tak aj metódy ich vyhodnocovania, komunikácie(po starom vzťahu: lat."religio")

Ak by tento "super"supersystém neexistoval,
malo by DVTR (ako Koncept samoriadenia spolocnosti) vážne funkčné problémy.

Dnes zďaleka nie každý však ako Jeho námestník, čo i vzdialene napĺňa svoj optimálny potenciál z množstva možných. DVTR by tomu mohla masovo napomôcť.
Stať sa Človekom..ako Dio-Génésv Synope vravieval..keď medzi ľuďmi s lampášom na obed Človeka hľadal.
T.j. rozvíjať harmóniu vzťahov S-trojenia sveta. a nie ich len udržovať, či dokonca ničiť.

Definíciu súladu(lat. harmónie, gr.symmetrie), tak matematicky, ako selsky, sme tu(a nie len tu) tiež zatiaľ dostatočne rozoberali, skúmali.

Vieme, čo sa deje s druhmi, ktoré nenapĺňajú svoj objektívny potenciál vzhľadom na vývoj objektívnych socio-naturálnych pravidiel Stvorenia..až po reštart,..reload, či OS reinstall..ostatne ako v každom inom systéme, procese....a vieme aj, že ničoho iného niet.
Aspoň teda nič iné okrem procesov podliehajúcich príslušným frekvenčným charakteristikám(v tzv. ezo-terike "vibrácie" a pod..) zatiaľ nepoznáme. Ak by sa nejaký taký jav našiel, bude treba DVTR isto hlbšie prehodnotiť, upraviť.

Len blázon nechce čo najlepšie poznať svojich rodičov a uverí v prvý mýtus o bocianovi a pod.
Otázkou je aj:
Čo z dieťaťa si zachovať a čo rozvinúť?

Momentálne ma k tomu viac nenapadá.
Inak by som opustil líniu len do hlbších podrobností.
No ak položíte konkrétnejšiu otázku, možno by som Vám vedel odpovedať, alebo by sme spolu prišli na niečo ešte ďalšie.
Alebo Vám to takto stačí?

dik
u.

Přidat nový příspěvek