Re: Re: Re: Prosba k věci znalejším

udo | 03.12.2013

Tam naozaj nevidím problém.
Veď ja sa tiež snažím byť katholikos(gr.vše-obecný).
Tak, ako sa modlilo v a-deistickom "Verím v Boha"..alebo Bohu..
Verš, časť: verím..v cirkev všeobecnú..
a dnes sa znova hovorí "v katolícku"..
tak ako pred tým..
no ide o jedno a to isté.

Akurát sa ni(e)kto z temnejších(?) hlbín pseudocirkví znova z "nejakého" dôvodu snaží
1. na jednej strane krokom späť relatinizovať..presnejšie re-hell-enizovať(s cieľom podprahovej mystifikácie?), konzervovať jazykom vareným, sterilizovaným(mŕtvym, nám pôvodne ne-vlastným) a na
2. strane druhej liberalizovať do absurda, bez chápania objektívnyc h tendencii a pravdepdodobnostne predurčených(prognózy=proroctva) následkov.

"Nech ovce až z dvoch jatiek vyberú si".
Stará klasická hra s pojmami a dojmami.
Až po hisT(e)órickú klasiku:
“Len tí(nájomní vrahovia?) z púšte vyjdú, čo rozlíšenia dobra a zla nemajú.”
Tak Ni(e)ktoši zničili aj pôvodné, pravdepodobne dobré, veľmi ľudské myšlienky judaizmu
a prevrátili ich v dnešný opak.
“I tak miesto svetla mysle
pradietky odkazu Chabiru,
z chrámov delty papyru,
slová-činy nesú..sveta zkyslé”

Teda.. podľa miery chápavosti pohľadu..po hé-El-lénizácii, či hell-enizácii:
DVTR=Dostatočne katolícke pozorovanie tvorenia :)
..alebo Dostatočne katolícke pozorovanie s-trojenia..svet(l)a
DKPS

..Áno..dogma o “nepochopiteľnosti” S-Trojenia sveta je strašná
A obzvlášť bohorúhačská. Podobne, ako zbožstenie Issu..
V tom čase už tisícročia preverená symboika Os-Iris
a kríža západu a zmŕtvych vstania slnka na ob-zore.
Či Mitru a pod..no podprahový motív lat.relígio(vzťahu, kontaktu, connection, soc.IT Port) na Bios Biomasy zostáva

Přidat nový příspěvek