Re: Re: Prosba k věci znalejším

udo | 02.12.2013

re: Záujmy tretieho v pozadí..
Ako v tom príbehu z cirkusu..
Dvaja klauni..väčšinou v tandeme..
1.: Ty si hlupák
2.: Nie, ty si hlupák..
Publikum sa smeje..a administrácia strihá lístky..
Pravica-ľavica
Rumpublikáni a démonkarati
Konzerva a Libera "bez obmedzení" atď..

Slobodným jednotlivec byť môže iba ak je spoločnosť slobodná.
Opačne to však neplatí.. na tejto úrovni myslenia..

Ak si však Človek o level ďalej zrovná,
že sloboda jeho iba vnútri je možná
a vonku platí iba ak je zhoda,
s ostatnými o tom,
čo a prečo konať treba..

Ak javom dajú zhodné mená,
iba vtedy im i pod-vedomie nedá
a netopí ich v ilúzii, bez-mieria bieda.
Tak spoznajú, že sloboda,
vedomou nevyhnutia činu
stáva sa Miero-Vie-Ra.
.
Klartext:
Sloboda existuje iba v jedinečnosti vnímania každého z nás.
T.j. v po-dve-domí.
Pri dostatočnom chápaní objektívnej reality je
SLOBODA VEDOMÁ NEVYHNUTNOSŤ.

Tam, kde dochádza pri mojej komunikácii(common níké) s okolím k nedorozumeniu,
moja sloboda na úrovni vedomia nevyhnutne končí.
Zostáva v tomto zmysle v podvedomí, v stereotypoch vnímania môjho vnútorného sveta.

Tzv. "Zlo" vyzerá byť mierou narastania odklonu od aktuálne objektívne optimálnej tendencie vývoja jedinca v jeho kolektíve z pohľadu morálnych štandardov a pravidiel definovaných Vis Maior.

Dôsledkom "zla" je narastanie problémov(darov v zmysle upozornení) na jedincom subjektívne chybne rozpoznané a vyhodnotené javy, dominantne súvisiace s ďalším vývojom jeho života..role v objektívnych cieľoch spolocnosti.

Áno, blízky, čo dobre poznajú ho, trpiaceho,
Naznačiť môžu sa pokúsiť, ako oni vidia chyby,
No len on, dcéra či synak Jeho,
čo cíti dôsledok ilúzie brehov,
rozhodnúť sa musí..môže,
či ďalej pichať znaky si do kože,
alebo myšlienok lepšie chytať ryby.

re:KSB
podobenstvo, Ra-správka č.2:

Predstavte si, že idete na dlhý výlet.
Výstroj pobalená v kufri, no niet rúčky.
I niesť ho ťažko, i nechať nedobre,
bo na púšti tak deka, jedlo i voda
neraz isto Vám chýbať bude.

Podobne ako zbytočným býva, dotýkať sa,
na zamknutých dverách kľučky..
Tak pre nás, ako aj ostatných..
“mocNarrov” cesty-vnučky..
Čo teda s tým nákladom?
Pýtajú sa neprávom,
tí, čo inak nevedia,
ako hltať do bezmieria.

Kľúčom k spôsobu spracovania
k dispozícii stojacich informácii,
je morálny štandard..rúčka, pútko tašky..
A tu je problém=výzva=príležitosť
každého z nás tak, ako aj "politikov".
Čo len s tým plným dobrôt kufrom?

Isto ..dnešný mladý backpacker,
selským umom s netom..googlom,
vie už opraviť si popruhy
na ruksaku temer i od nuly.
Inak odpovede na mnohé otázky z diskusii pod článkami(FAQ, Nejasnosti)
posledných týždňov sú práve na tých 21 stránkach podkapitoly 13.7.
Preto sme aj neodpovedali hneď priamo na dotazy
a tlačili na dorobenie rozpracovaných materiálov s tým,
že prípadné nedorumenia budú potom aj tak menšie.
..a preformulované

Ako ruka Lin?

Přidat nový příspěvek