Re: Dostojevskij o rímskom katolicizme (globalizačný koncept)

udo | 26.11.2013

V modeli, o ktorom sa bavíme(DVTR) je On(To..Veľký "Duch", Allah Boh, Vis Maior) predpokladaným rámcom.
Ak chcete po staro-obraznom..uholným kameňom celej(dnes nie úplne správne nazývanej) tzv.hypo-thésis.
Predpokladaný zadávateľ- de-fini-tor.
Uživateľom tohto modelu uni-vers-a sme aj my.
Od narodenia nesieme však, ako jeho dietky, ná-miestníci výzvu k spolupráci. Preto je výraz Pan v tomto zmysle tak strašné rúhanie dnešných pseudocirkví, vytváranie podprahového bloku, oddeľujúceho dieťa od otca.
Zneužitie starého dobrého princípu úcty do absurda, a-deizmu.
Mocná manna-žérska techné-logos nocimoci.

"Pana Človek nemá.. dietko Božie mať nemôže."

Áno, isto, na mieste vzniká otázka:
Čo ho motivovalo, aké má ciele?
Sú vôbec nejaké konečné..a pod., ak by bola hypotéza o neexistencii času reálna?

Logicky je jednou z našich bezpečnostných úloh optimalizácie vý-stroja(algorytmiky kolektívno-in-divi-duálneho intelektu) odhad týchto najvyšších cieľov.
Presnejšie optimalizovateľná metodika ich odhadu, keďže sa všetky procesy menia.

Najlepšie matematicky vyjadrené asi tzv. Gradientom, ak viete o čo pri tzv. rotačných operátoroch ide..
T.j.ak sa dobre pamätám, bo je to už dávno..

Ako niektorí z našich ľudí vravievali:
On je v prvom rade umelec-ma-théma-tikos..logos.

A prečo?
Kládli sme si tieto otázky..
Možno nechce byť sám..
i keď môže byť v istom zmysle samo-dostatočný..
Možno chce pomoc..
komplexu súborných intelektov pri s-trojení svt(l)a,
i keď je vraj dokonalý a nekonečný.

Isto sa Ho, Re-a-lit-u máme snažiť čo najviac pochopiť.
Ako dietky svojich múdrych rodičov.
že by sme ako iní, zahltení, či lenivejší myslieť,
zbytočne sa nestávali, nezostali opicou.

Tak, ako keď prídete do inej krajiny a najprv ticho opatrne pozorujete..
obraz v mysli svojej trojíte a tak medzi ľudí vstúpite a "kúzlite"..
Jedine z našej pozície ľudí, je čiastočne možné ho ako objekt vnímať
a možno to je to, čo ho (ako každého i najvyššieho) tvorcu, zaujíma.

Slov. Feedback:) na úrovni Jemu blízkej,
bo ostatné tvory v tomto kúte
sú predsa len pri všetkej úcte,
pre Neho asi trochu nízke.

Inde však môže byť storka iná,
Miery to však nie je vina.
Skôr príležitosť uhrať Mína.

Ďalšia možnosť:
Naviazaná štandardná redundancia pri riadení
zvoleného(vytvoreného=zostrojeného, rozpoznaného, zhodnoteného a užívaného objektívneho Glagol-RA-DIEntu).

Dienen? Diener.. Dínom danom.
Atď.
Rozoberali a zhrnuli sme to inak spolu s viacerími do systému základných otázok dávnejšie aj na zvedavec.org myslím.
Pozrite pod mojim nikom. Dajte ho do vyhľadávania na tom portáli, potom naň kliknite a hodí Vás to na databázu.

Štěstí je Ra-z-Um.
Bonne chance aj ostatným hľadačom pokladov.
Každopádne ich spolu nájdeme isto viac.

Přidat nový příspěvek