Re: Re: Re: Re: Re: Dostojevskij o rímskom katolicizme (globalizačný koncept)

Petr | 25.11.2013

Ano, možná pár dovysvětlujících tezí.

- "Boj" protikladů a konsekvence tohoto boje:
Mně se nejvíce líbí (a didakticky se osvědčila) alegorie znázorňující tento "boj" v podobě kyvadla. A i ve smyslu této alegorie se samozřejmě nemýlíte, když pracujete s prognózami o předurčení budoucího vývoje. Neurčité jsou zde pouze formy, kterými budou principiální ideje naplněny. Kyvadlo rovněž hezky a názorně vysvětluje, proč se GPP dostává do defenzívy. Před dosažením úvratě se přece pohyb kyvadla zákonitě/objektivně zpomaluje (až se v zeropointu zastaví úplně) až se nakonec vydá na opačnou cestu (první budou poslední), neboli - nelze pohybovat jen jednou miskou vah a před úsvitem je největší tma.
Dialog s protistranou (coby aplikace slepého zákona pohybu) je sice možný a zhusta vysoce produktivní, ale myslím že tuto strategii nelze aplikovat na dialog s GPP, protože komunikace je možná jen mezi sobě rovnými a to se dnes o GPP a lidstvu již říci nedá. Zde je nerovnováha vychýlena již příliš (slepé kyvadlo se blíží k úvrati/zeropointu/bodu zvratu na straně GPP).

- Evangelia a Ježíš, církve - aspekty GPP:
Upřesnění v tom, že: ano, jsou součástí GPP ve smyslu zakorporování jejich překroucených idejí do strategie dosahování vektoru cílů GPP (coby změnová veličina v řízení). Ale samotné původní ideje (láska, spravedlnost, spása atd.), a opět nezávisle na tom, odkud/která evangelia dnes přijímáme, nepatří do arzenálu (zvráceného/bohunelibého proudu idejí) GPP. Dá se klidně říct, že Ježíš by dnes byl velekněz KSB. Přece dnešní odpor vůči GPP (a jeho uskutečnění) není nic jiného než Ježíšovo volání po spáse lidské duše. Ježíše ani Evangelia bych lidem nebral, co je třeba lidem brát jsou (jak správně píšete) ideologie - ismy, instituce-zejména ty pseudo-religiózní a iluzi, že dnešní svět nezažije ohromnou proměnu, jejíž dopady na jednotlivce budou přímo úměrné koherenci jejich charakterů s původními idejemi lidskosti (člověčenství nikoliv ovčanství), které zde naposledy, signifikantním způsobem připomněla hvězda Ježíšova.

Přidat nový příspěvek