Re: Re: Re: Re: Dostojevskij o rímskom katolicizme (globalizačný koncept)

udo | 25.11.2013

ad my a oni..
Isto. Otázka: V čom má môj oponent(partner) pravdu? je základom tandemnej(príp.polytandemnej) protrodiaektiky.

Ohľadom GPP sme si ju neraz položili a snažili sa zodpovedať..resp.on(oni) sami..okrem motivačného činidla atď..avšak straty a riziká vyplývajúce z ich činnosti sú dnes proste objektívne neprijateľné.
Nie len vďaka spomínanému "zákonu času", no aj iným. Teraz skôr stále presnejšie rozpoznávame, kde robia chyby, prečo(chybné stereotypy a ich dôvod) a ponúkame riešenia.
Avšak tak, ako možno naznačujete, môže byť čas na ďalšie kolo..

Ad zlo:
def.:"Zlo" je miera odklonu od optima.
Presnejšie: Odklon od napĺňania optimálneho potenciálu z množstva možných.variánt uskutočňovania budú-cnosti. Pravdepodobnostná predurčenosť: 0 až 1(v spojitom spektre, príp. so subjektívne zvolenou periódou vzorkovania)

Ad:Evanjelia.
Apokryfov je myslím cca 600.
Tak, ako všade, je treba aj tu rozľišovať, čo v ktorom evanjeliu a na akej úrovni interpretácie by mohlo súhlasiť s Mierou Najvyššou. Sme Jeho dietky a nie ovce nejakého kultu.
Nemôže niekto predsa beztrestne mono-logos rúhavo kázať v mene Amena a ovce súhlasne, obdivne zabékať mantru na signál e-moci kultologicko-kontrolného orgánu.

Akákoľvek interpretácia autoritiek na základe programových seminárnych stereotypov je prirodzene neprijateľná. Dotyční cirkevní hierarchovia sa za to budú musieť zodpovedať pred Bohom.
Niečo iné môže byť z ich strany rada vzdelaného Človeka.
Systém je však od dávnej doby nastavený tak mocne, že pojmy Boh a cirkev sú už dávno antagonizmy. Preto mnohí oprávnenie dlhodobo poukazujú na sethanizmus dnešních cirkví.

Vyzerá, že je naozaj prakticky takmer nemožné naviazať kontakt(lat.religio) s Najobjemnejším ako-tak známym supersystémom cez tzv. cirkev. Akúkoľvek. Do jej princípu totiž musel logicky byť od bodu zvratu zakomponovaný a-deizmus.
Z praxe teórie riadenia(manažmentu):
Nemôžete totiž riadiť objekt priamo naviazaný na vám(subjektu) nadriadený supersystém.

Otázkou by bolo:
Aké boli kritériá výberu 4. evanjelii zo 600?
Tak, aj aké boli kritériá ich oficiálnej pro-,ú-radnej interpretácie? Kto vytvoril(programoval) tento hierarchický pseudocirkevný systém, kto je admin(jeho psycho-profil) uvedenej imitácie VM(Vis Maior)?
Btw..Systém je nastavený tak robustne, že koss(i)er dlho takmer nebolo treba ani patch-ovať. Treba teda zohľadniť aj možnosť, že admin už odpočíva na Pravde božej.. To by bol ale už ďalší príbeh doby novej.
"Host vyhadzuje vrchního" :)

ad Issa:
V podstate súhlas.

Přidat nový příspěvek