Re: Re: Re: Dostojevskij o rímskom katolicizme (globalizačný koncept)

Petr | 25.11.2013

Děkuji za reakci, pokusím se o srozumitelnou reakci.

ad. my a oni - existence protilehlých dvojic (polarit) je "slepým" projevem jednoho ze základních zákonů (tvůrčích projevů Stvořitele). Je na nás pochopit, že jedním z důvodů jejich existence (těch všemožných dvojic) je možnost nalezení (evoluční) syntézy v podobě dynamické rovnováhy mezi nimi čili harmonie. Všechna jejich individuální/skupinová zabarvení ve smyslu např. dobrý/zlý, líbí/nelíbí, však již podléhají našim volbám (a jsou jejich produktem) a je to právě tato naše (ne)svobodná vůle, která zhusta podléhá řízené manipulaci (zejména vůči těm, kde je slabá vůle a nicotné vědomosti) směrem ke známému rozděl a panuj namísto toho, aby se z těchto dvojic vědomosti a vůle vykřesávaly.

ad. zlo - zlo je (v mém chápání a jednou větou) orientace svobodné vůle na sobecký (v protikladu k Bohulibému) vektor cílů se všemi z toho plynoucími, zákonitými (kauzálními) konskvencemi.

ad. evangelia - já osobně je za primární ideje mám a to si vzít nehodlám:) Jiná věc je, že je někteří lidé (sdružující se do zájmových skupin), kteří svoji svobodnou vůli směrují k sobě (místo k Bohu), za primární nechtějí přijmout a proto je diskreditují - jak to jen jde. Jejich úkorná motivace (plodící jimi zamýšlenou disharmonii) je zde všeobecně známá.

ad. Ježíš - pro mne byl a stále je nositelem idejí lidskosti vyjádřených v Evangeliích a považuji za zákonité, že dojde k jejich naplnění (alegoricky vyjádřeno tzv. druhým příchodem). V tomto smyslu nemám za podstatné, jak konkrétně ve své době působil či jak přesně to je dnes (kým a komu) vysvětleno. Je mi symbolem jednoho pólu smyslu lidské pozemské existence, kterýžto by bez existence svého protipólu - Anti-kristovy (nelidské) alternativy nebylo možné v plné hloubce pochopit, nehledě na to, že to ani není možné (existence jen jednoho pólu).

ad. biblický plán či koncept v Ksb a Ježíšova role v něm - osobně zde opět jasně rozlišuji mezi Ježíšovým účinkováním (založeným na jasných ideových základech) a zneužitím tohoto účinkování ve prospěch vektoru cílů GPP a následným účelovým zaneřáděním a zchaotizováním myslí prostých lidí. Proto Ježíš ani jím lidstvu tehdy připomenuty věčně platné ideje lidskosti, nejsou pro mne součástí biblického konceptu GPP.

Přidat nový příspěvek