Re: technosféra

Vasiľ | 24.11.2013

Na vytvorenie programovacieho jazyka plne postačuje angličtina. Programovací jazyk nie je nič iné než nejaký medzijazyk medzi jazykom núl a jednotiek, ktorému rozumie počítač a medzi normálnym ľudským jazykom, ktorému rozumieme my. Programovací jazyk si preto nevyžaduje nijakú veľkú hĺbku ani ľudskosť. Programovací jazyk vlastne ani nie je naozajstným jazykom. Je to len skôr zoznam príkazov ako vytvor objekt, pripočítaj, vymaž, opakuj atď. zapísaných nejakou skratkou - súborom písmen, ktoré si počítač vie preložiť do potrebnej série núl a jednotiek.
Na takéto účely stačia aj celkom ploché jazyky (lebo aj práca počítača je plochá - nemá žiadnu ľudskú hĺbku). Preto angličtina úplne postačuje. Robiť programovací jazyk na základe iných jazykov ako ruština by neprinieslo veľmi veľa.
Ak však bude niekedy v budúcnosti dominovať nejaký iný jazyk ako angličtina, tak sa zrejme budú vytvárať programovacie jazyky na základe fragmentov tohto jazyka, aby sa ho čo najľahšie naučil čo najväčší počet ľudí.

Přidat nový příspěvek