Re: jazykova-diverze-aneb-pozor-na-uzasne-veci/

Modlajs | 29.12.2016

MOT - slovo francouzsky
MO-LI(D/T)BA
MO-LI(D/T)VA

MO - materialní/myšlenkové omezení - objektivizace

LIT - to co je lité - vylité, vy-DLAB-ané - LI - světlo kolem osy (života, cukrová vata natáčená na špejli) - KVALITA - ščalita - QUALITY

L - lom/podélné či příčné vlnění - což je např. (paprsek) světlo - zlomením I (jazykem v pussy) dostáváme bod (nulový rozměr) na ose I. Spojením L (případně Γ - ruské g, řecká gamma... . -ALFA vs. AΓFA)
(rozLomením roviny, archu papíru - 2-D dostaneme 1-D úsečku v rovině)

LID - "světelné bytosti dobra" - rozložení dobra pomocí světla/práce
D-LAB-oratoř - pracovna - D - dobré (pozitivní efekt) L - lité (vysvícené) B - zrozené BIRTH (B - BINARY - dvoj-dual-polí)

T na konci je ukočení a nikam dál - "odněkud až po sem" a dál už nikam - omezení z prava
T uprostřed slova je "kůl v plotě" - něco so sahá do výše, případně do země
T na začátku slovat - "odsuď někam dál...."
rozdíl mezi T a D, B a V je přesně ten rostíl který vytváří jazyk při vyslovování.

B - dvojí kvalita a kvantita zároveň - bez kvantity nelze poznat kvalitu (něco jiného)

A - metainstrukce, nulový bod - limity budoucí existence

M - fixované V - zachycená energie prorážející vrstvy (frekvence) - existuje paralelně/současně ve více dimenzích - MEM-ORY (paměť) M je "surovina" pro H-MOT-u. HMOTA - atom-H

MODLITBA
- centrální je LI - práce kolem životní osy (větvičky), druh kvality
- vychází se z MOD - módu - tedy materiál se objektivizuje k něčemu D-obrému (co považujeme za žádoucí)
- směřuje k něčemu pevně stojícímu (T), zrozenému po všech stránkách (B), vytvářejícímu něco co je základem (limitem, bází) pro něco dalšího (A)

Přidat nový příspěvek