Re: Re: Re: Re: pozoruhodna tema

jardob | 08.01.2014

Nie je to tak celkom pravda, v slovenčine existuje často používané slovo "život" a aj menej vyskytujúce sa slovo "žitie". (Napr. dôvod nášho žitia). Žitie by sa dalo opísať ako - existovanie, fyzická prítomnosť na zemi. Zatiaľ čo slovo "Život", môže mať viac významov, aj abstraktných. Čo som si ale všimol, aj v starých modlitbách sa používa výraz "život", pre "lono" (Požehnaný je plod Života tvojho). Osobne mám taký pocit, že prastaré národy rozlišovali medzi <Telesným bytím - životom> a <duchovným bytím - životom>. V slovenčine slovo LONO vždy predstavovalo dôstojné označenie časti tela zodpovedné za reprodukciu, teda za vznik telesného bytia. Teda aj ruské slovo ŽIVOT by mohlo súvisieť s vecami/situáciami ktoré sa tykajú telesného bytia (tela). Teda napr. reprodukčné organy, telesná existencia človeka, aj vo vetách ako - položiť život. Na rozdiel od toho jestvovanie na duchovnej úrovni si zasluhuje v bežnej reči odlíšiť a potrebuje špeciálny výraz. A myslím že aj ruské slovo Žiznj znamená viac ako len fyzickú existenciu. Ktovie či používanie "život" a "žiznj" nesúvisí nejako s vyjadrením biblicky chápaného života tela a duše v priebehu historie. Aj keď bolo kresťanstvo vnútené slovanom, museli naň postupne reagovať a rovnako možno aj jazyk. Verím tomu že jazyk prastarých slovanov bol oveľa bohatší a reflektoval detailnejšie na ich vnímanie sveta a religiozitu. Bolo by krásne môcť sa tak vrátiť v čase ...

Přidat nový příspěvek