Re: Re: Re: Re: něco k tématu

udo | 18.11.2013

Preto je nevyhnutné postupovať kolektívne.
Ako staré .exe .bat .com Súbory :)
Formovať dostatočne udržateľný,
funkčný kolektívny intelekt.
Nie nadarmo sa štruktúry niektorých cirkví volali Zbory.
Tak aj u vojska..v hudbe(emocnom ná-stroji), čo je ekvi-Valent..
I keď tento prastarý mechanizmus často pri nepozornosti
in-divi-duí poniektorí zvyknú zvrhnúť.

No ak elementárna báza Súboru, t.j.premenné..dáta samotné sú naviazané kľúčom na jedinečnú uni-vers algorYtmiku, je takmer nemožné niekomu podľahnúť podržaniu prsteňa..ak chápete.

Zbor..KaRajinsky Zobor Nitriansky..
Zhromaždenie..funkčná valná hrom.ada.
Všetko je v podvedomí davu, len to dostať na úroveň vedomia..uchopenia..konsenzuálne objektívne javy pomenovať..

Inak postavu-symbol Zobara vo filme "Cigáni idú do neba"
dostala tiež chyba iného druhu,
a nie druhoplánové "Impérium".

Přidat nový příspěvek