Re: Vektor cílů GP ?

udo | 17.11.2013

1.Čas je subjektívny pojem.
Neide v tomto zmysle o bjektívny proces,
ale o pomer dvoch procesov, z ktorých jeden považujem(znova subjektívne, resp. po konsenzuálnej dohode danej skupiny ľudí,..civilizácie) za etalón.

Ak dostatočne rozpoznám, vyhodnotím a používam objektívny proces(a nie ilúziu), kontrolujem=riadim čas a automaticky som schopný v ňom chodiť, cestovať do oboch strán..či všetkých.

Malo by logicky ísť o nejakú formu podľa možnosti dominantného procesu, resp. komplexu(supersystému) objektívne dominantných procesov.zvolenej časti uni-vers-a a najlepšie vesmíru celého.
Inak sa nachádzam v ilúzií, ktorú kontroluje zákonite n-tita, čo chápe viac základných parametrov(v starších textoch: "kameňov uholných").

..a áno, vyzerá, že „čas“(komplex vzájomne previazaných objektívne dominantných procesov) nepracuje pre mono-pol ega. Zneužijú jeden a príde ďalší..ra-na. So Strojcom karty hrajú. Nemôžu vyhrať a sú len používaný ako motivácia. Samozrejme plebs svojou neaktivitou trpí zbytočne. Preto neustála akcentácia absurdnou kedysi „potrebnosťou, mys-tikos utrpenia“ pseudocirkvami a dnes „prirodzenosťou osobného zlyhávania človeka“..cielená systematická deformácia vnímania pojmu „ľudský faktor“ sociálnymi inžiniermi.

No tak, ako sa strojením hierarchie moci zaoberali „elity“,
riešil..tvoril..stroj civilizáciu vždy sám národ..bežný ľud.
Ako strom a jeho lístie, čo v zime opadá..Na jar nové vyraší.

2.súhlas. Dodatok i bez nich, no môžeme ich využiť..ich vedomosti, skúsenosti..pozorovať, skúmať GPP.
..a s pomocou Strojcu Uni-vers..VM

3. Isto, v hlbšom zmysle by sme GPP nemali zbytočne dávať príležitosť,
pokušenie robiť z nás otrokov. Ak nie oni, ešte „dlho“ bude motivačný faktor potrebný
a podobný jav by sa mohol v inej forme opakovať, i keby GPP „fyzicky zanikol“..
Avšak na uvedenú činnosť(na zneužívanie svojho postavenia) nemajú objektívne morálne právo.

Predbiblické:
„Po ovocí poznáte ich“
platí o to viac pre GPP v ich pozícii.
Dnešné globálne problémy sú v prvom rade dielom jednoduchého chápavého,
no egoistického myslenia Globálnej klobásy..jelita..
a až potom dielom nečinnosti=hlúpej naivity (nie)ich košiara.

Nikdy nemá zmysel bojovať PROTI niečomu(včítane GPP).
V podstate synov Človeka je bojovať ZA niečo.
Tiež ide o masovo vy-, a presnejšie zne-užívaný stereotyp.
Jelito „elít“.. chce len moc..
a..jeho pernoféria vie zväčša iba čo nechce..
keďže na hovorenie o svojich skutočných cieľoch
má v dnešnom asociálnom systéme so zakrytým kódom podprahový zákaz.

Ako sa hovorí:
„Nemôžete svojim ovciam predsa priamo vysvetliť,
čo s nimi zamýšľate urobiť.“
Stádo by inak i baču rozdupalo..

4.Áno Rubikova kocka je pekný príklad pre vizualizáciu práce mat(r)icového inžinierstva.
Osobne ich(matice..kulturologické tenzory) vnímam ale so zaoblenejšími hranami..
Niečo ako logo wikipédie..ak chápete..dobré logo-s..

Dik za podnet.
Snáď náš rozhovor dá aj ostatným niečo..
u.

Přidat nový příspěvek