Re: Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

vektor cílů nese společnost jako celek, nikoliv "elita", a objektivně má význam ten reálný, nikoliv někým deklarovaný... takže nejde o vektor cílů "elit", ale reálný, statisticky převládající, = kolektivní nevědomí. Ten proces je objektivní a nese egregoriální povahu, takže "nebrat ohled" na něj nejde, respektive lze, ale on bude probíhat tak jako tak. Dá se to přirovnat k "rozladění" a následnému ustálení na trochu jiné "frekvenci", neboli - každý proces předání informace je řízení/vliv, a vektory cílů středoevropských a východoevropských kultur nemohly nezměnit (v nějaké míře) informační stav, situaci struktury, která je do sebe zahrnula.

Přidat nový příspěvek