Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

ještě dodatek - "vektor cílů vítězů WW2" je jen jedna z hierarchických úrovní, nikoliv poslední, a to hlavní - při každém začlenění nového prvku do struktury dochází i ke informační výměně opačným směrem - struktura začleňuje vektor cílů nového prvku do svého vektoru cílů, resp. probíhá vytváření nového vektoru cílů na základě původního a dílčích vektorů cílů nových prvků. Otázkou do diskuse je jen, kdo koho v jaké míře ovlivnil, v principu se EU ani NATO nemohlo rozšířit o nové členy, aniž by získala/o i nové dílčí cílové vektory.

Přidat nový příspěvek